Umowa majątkowa małżeńska

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

Call Now Button